Kiadványaink
Kiadványaink

Természetbarát gyepgazdálkodás

Online megtekintés PDF letöltése
Kiadványaink

Nappali lepke atlasz

Online megtekintés PDF letöltése
Kiadványaink

Nappali lepkék:
Őrség-Goricko

Online megtekintés PDF letöltése

Mura Natura 2000 terület

A szlovén Muravidéken két Natura 2000 terület is található. Az egyik a Goričko, a másik pedig a Mura-folyó völgye, amelynek legfőbb jellegzetességei a nagy kiterjedésű ártéri ligeterdők, mint pl. a Fekete Erdő vagy a Murska šuma. A Mura Natura 2000 terület közel 14.500 ha-on terül el, Crešak-tól egészen a Kerka- és a Lendva-patakon összefolyásáig, amivel Szlovénia egyik leghosszabb és legváltozatosabb védett területét jelenti. Kiemelkedően gazdag különböző vizes, erdei és gyepes élőhelyekben, amelyek közül több szerepel az EU Élőhelyvédelmi Irányelvében.

A Natura 2000 terület legjelentősebb állatfajai az Alpesi tarajos gőte (Triturus carnifex), a mocsári teknős (Emys orbicularis), a lápi póc (Umbra krameri), a zöld acsa (Aeshna viridis), a vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius), a nagy tűzlepke (Lycaena dispar), a szarvasbogár (Lucanus cervus), a törpegém (Ixobrychus minutus), a fekete és a fehér gólya (Ciconia nigra, C. ciconia), a guvat (Rallus aquaticus), a kis vizicsibe (Porzana prava), a jégmadár (Alcedo atthis), a örvös légykapó (Ficedula albicollis), a berki és réti tücsökmadár (Locustella naevia, L. luscinioides), a vidra (Lutra lutra). A növények közül a rucaöröm (Salvia natans) és a kolokán (Stratiotes aloides) Szlovéniában csak itt fordul elő.

Összetett élővilágának és tipikus síkvidéki élőhelytípusainak köszönhetően a Mura-völgye kiemelt jelentőségű a közép-európai természetvédelemben, és elsősorban a Duna vízgyűjtőjének megőrzésében. A terület természeti értékeinek megfogyatkozása vagy eltűnése óriási hatással lenne Európa biológiai sokféleségére. Amint azonban a korábban kipusztult, de újra terjedőben lévő Eurázsiai hód (Castor fiber) esete is mutatja a természet szerencsére hihetetlen megújuló képességgel rendelkezik és képes lesz a jövőben is fennmaradni.