Kiadványaink
Kiadványaink

Természetbarát gyepgazdálkodás

Online megtekintés PDF letöltése
Kiadványaink

Nappali lepke atlasz

Online megtekintés PDF letöltése
Kiadványaink

Nappali lepkék:
Őrség-Goricko

Online megtekintés PDF letöltése

Projekt bemutatása

A „Harmóniában a tájjal” projekt legfőbb célja az Őrség, a Goričko és a Mura Natura 2000 élőhelyek fenntartható tájhasználatának elősegítése. Ennek érdekében történik a három Natura 2000 terület természeti, gazdasági és társadalmi potenciáljainak felmérése. Az eredményeket pedig egy fenntartható tájhasználati stratégiai tervben rögzítik a projekt végén.

A projekt másik kiemelt célja a Natura 2000 területek élőhelyeinek és védett fajainak népszerűsítése, valamint természetkímélő mezőgazdasági módszerek terjesztése.

A projekt háttere

A projekt háttere

Az Őrség, a Goričko és a Mura Natura 2000 területek természeti adottságaikban és problémáikban egységes térséget képviselnek. Egyedülállóan gazdagok természeti értékekben, amelyeknek megőrzése az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és a Goričko Tájvédelmi Park feladata. A területek kiemelt értékei a nedves láp- és mocsárrétek és száraz hegyirétek, valamint a rajtuk található védett növények (pl. orchideák) és nappali lepkék, amelyek Európai Uniós védettséget élveznek.

A mára veszélyeztetetté vált hangyaboglárka (Maculinea) lepkéknek egyik legnagyobb európai populációja él a területen, így megőrzésük kiemelt feladat. A terület értékes élőhelyei és élővilága az évszázados mezőgazdasági hasznosítás eredménye. Mindegyik területet természetkímélő kisparaszti gazdálkodás, a természeti adottságokhoz illeszkedő tájhasználat jellemezte az elmúlt évszázadokban, amelynek a térség természeti és kulturális értékei is köszönhetőek.

A hagyományos tájhasználat átalakulása számos természetvédelmi, gazdasági és társadalmi problémát eredményezett az utóbbi évtizedekben. Az állattartás visszaszorulásával mindegyik területen veszélybe kerültek a legértékesebb füves élőhelyek és azok élővilága. A felhagyott rétek elgyomosodnak, majd hosszú évtizedek alatt beerdősülnek, aminek következtében a rajtuk élő védett növények és állatok (orchideák, hangyaboglárkák) eltűnnek, kipusztulnak.

A projekt háttere

Ezen folyamat következtében a terület füves élőhelyei a felükre zsugorodtak össze és több védett állatfaj, mint például a narancslepke (Colias myrmidone) is, a kipusztulás szélére sodródtak.
A területek műveletlenül hagyása mellett a másik káros folyamat az intenzív szántóföldi művelés és a helytelen gazdálkodási gyakorlat terjedése, valamint a gyepek szántóvá alakítása. A térségre nem jellemző, nagytáblás monokultúrák, jelentős vegyszerezéssel, műtrágyázással járó mezőgazdaság terjedése a védett természeti értékek eltűnése mellett az ivóvíz szennyezését az életkörülmények romlását is okozza. A régi gazdálkodói réteg eltűnésével elveszőben van az a tudás is, ami a tájjal harmonikus együttélést a múltban lehetővé tette. A Natura 2000 élőhelyek kezelése sokszor nem megfelelő és kárt okoz az élővilágban, amely probléma döntően a gazdálkodók tájékozatlanságából fakad. A mezőgazdaság leépülésével a térség gazdasági válságba került, nőtt a munkanélküliség, esett az életszínvonal, ami fokozottan igaz az Őrség Natura 2000 területen élő szlovén kisebbség helyzetére.

A projekt háttere

Az Őrség, a Goričko és a Mura Natura 2000 területek ugyanakkor még mindig kiváló lehetőségeket kínálnak a fenntartható tájhasználat kialakítására. A csapadékos klíma miatt jó minőségű és nagy mennyiségű takarmányt adó rétek és a nyomokban még meglévő gazdálkodói tudás megteremti az ökológiai gazdálkodás alapjait. Vonzó tájképük, virágoktól színpompás rétjeik és ritka állataik miatt ezek a területek a turisták kedvenc célpontjai. Erre építve az ökoturizmus a térség egyik legjelentősebb bevételi forrása lehet. Ha a mezőgazdaság és a turizmus érdekeit egyeztetni tudjuk a természet védelmével, akkor újra kialakulhat a térségre oly jellemző tájharmónia. Ehhez a térség lehetőségeinek felmérésére, új mezőgazdasági és turisztikai termékek fejlesztésére, valamint a természetbarát tájhasználat irányelveinek terjesztésére és népszerűsítésére van szükség.

tovább