Kiadványaink
Kiadványaink

Természetbarát gyepgazdálkodás

Online megtekintés PDF letöltése
Kiadványaink

Nappali lepke atlasz

Online megtekintés PDF letöltése
Kiadványaink

Nappali lepkék:
Őrség-Goricko

Online megtekintés PDF letöltése

Projektpartnerek

A Natura 2000 élőhelyek, az ott termelt, előállított termékek népszerűsítése, piacra juttatása, a fenntartható gazdálkodás népszerűsítése, a védett fajok megismertetése és a biológiai sokféleség megőrzése egyaránt részét képezi a projektben részt vállaló partnerek mindennapjainak.

A projektpartnerek feladata a koordináció mellett a projektben foglalt elvek és célok népszerűsítése a lakosság körében, a projekt teljes körű gondozása, valamint tanácsadás különféle szervezetek, magánszemélyek számára.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság - vezető partner

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság - vezető partner

http://onp.nemzetipark.gov.hu/

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság(ŐNPI) állami alaptevékenysége körében ellátja a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat egész Vas megyében. Az ŐNPI általános tevékenysége során foglakozik természetvédelmi kutatással, élőhelyek kialakításával és fenntartásával, sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartásával, természetvédelmi célú elsődleges és másodlagos adatgyűjtéssel, monitoring és információs rendszer működtetésével. Feladatainak ellátásához jellemzően használ fel nemzeti és Európai Uniós támogatásokat, amelyekből több sikeres programot hajtott végre a közelmúltban is (Interreg IIIA, ROP, KEOP, Phare CBC, LIFE Nature). Legértékesebb részét az Őrségi Nemzeti Park képezi, amely 44.000 hektárján összesen 44 település határát foglalja magában. Ezzel átfedésben helyezkedik el az Őrség Natura 2000 terület 46.000 hektárja. Ezen területeken az ŐNPI fenntartja a Natura 2000 élőhelyeket, ennek részeként 150 tehénből álló magyartarka gulyával legeltet és kaszál 500 ha értékes gyepterületet. A Natura 2000 terület megközelítőleg 4000 hektárnyi gyepének természetvédelmi kezeléséhez azonban szükség van a helyi gazdálkodók bevonására is, amit az ŐNPI hosszú távúl céljának tűzött ki.

Szerepe a projektben

Az ŐNPI vezető partnerként a teljes projekt koordinációját végzi, összehangolja a partnerek munkáját és folyamatosan ellenőrzi azt. Kiemelt feladata az élőhelyek fenntartható hasznosításának elérése az Őrség Natura 2000 területen.