Naše publikacije
Naše publikacije

Sonaravno gospodarjenje s travinjem

Ogled on-line Snemi v obliki PDF
Naše publikacije

Atlas dnevnih metuljev

Ogled on-line Snemi v obliki PDF
Naše publikacije

Dnevni metulji:
Őrség-Goričko

Ogled on-line Snemi v obliki PDF
Naše publikacije

Zivljenjska okolja

Ogled on-line Snemi v obliki PDF
Naše publikacije

Vodnik po rastlinah

Ogled on-line Snemi v obliki PDF

Krajina v harmoniji

V projektu Krajina v harmoniji se je pet partnerjev odločilo za sodelovanje, da bi ohranilo naravne posebnosti območij slovensko-madžarske obmejne regije. Prebivalstvo območja na obeh straneh meje že stoletja gospodari sonaravno, rezultat tega so pestra ter bogata življenjska okolja s številnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Prav to naravno dediščino resno ogroža opuščanje kmetijstva in živinoreje na eni ter intenzivno kmetovanje na drugi strani. V okviru projekta iščemo rešitve za spodbujanje gospodarjenja s travniki, kar bi omogočilo ohraniti naravne vrednote in obenem omogočiti trajnostni razvoj podeželja.

Őrség

Őrség

Prekrasna, z gozdovi bogata pokrajina, kjer so Madžari v času priselitve namestili stražarje za varovanje zahodne meje, se nahaja v skrajnem jugozahodnem delu Železne županije.

Beri naprej
Goričko

Goričko

Ideja o ustanovitvi krajinskega parka se je porodila v začetku devetdesetih let na eni od delavnic, na kateri so razglabljali o prihodnosti razvoja na tem območju.

Beri naprej
Mura Natura 2000

Mura

V Prekmurju obstajata dve Natura 2000 območji: krajinski park Goričko in območje reke Mure s poplavnimi gozdovi, vključujoč Črni log in Mursko šumo.

Beri naprej